Leidraad Noodstroomvoorziening ook relevant voor datacenters

Een datacenter (bron: Pixabay)

Voor organisaties als zorginstellingen, datacenters en banken vormt de noodstroominstallatie een vitaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de continuïteit van de noodstroomvoorziening te waarborgen, is een degelijke procedure van tests en controles noodzakelijk. Vanuit de behoefte om dit proces te stroomlijnen heeft het kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke elektriciteit-, gas- en waterafnemers in Nederland de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) de kennis en expertise van deskundigen van 13 ziekenhuizen gebundeld. Gezamenlijk hebben zij de Leidraad Noodstroomvoorziening ontwikkeld. Op 24 maart wordt de Leidraad gepresenteerd in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.

Het instrument is weliswaar voor en door ziekenhuizen ontwikkeld, maar kan worden toegepast in alle bedrijven en instellingen die over een noodstroomvoorziening beschikken of overwegen deze te installeren. Ook voor datacenters is de leidraad relevant. In de Leidraad Noodstroomvoorziening komen alle relevante elementen aan bod, zoals het testen, toetsen, beheer en onderhoud van een installatie, het risicobeleid van de organisatie en de noodzakelijke interne en externe communicatie in noodsituaties.

Stroomstoring in januari

Tijdens de omvangrijke stroomstoring in januari in Amsterdam kreeg het datacenter van TransIP te maken met de gevolgen van de stroomstoring te maken, onder meer door weigering van een back-upgenerator. Ook bleek het Medisch Centrum Slotervaart niet op haar noodstroomvoorziening te kunnen vertrouwen. De Leidraad Noodstroomvoorziening helpt organisaties zich voor te bereiden op situaties waarbij de noodstroomvoorziening in werking moet treden.

De Leidraad Noodstroomvoorziening kan worden aangevraagd door contact op te nemen met VEMW via 0348-484 350.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *