Migratie naar het datacenter: het juiste datacenter kiezen

In de vijfdelige reeks ‘Migratie naar het datacenter’ zal uiteen gezet worden welke stappen genomen moeten worden om succesvol over te stappen van een eigen IT-omgeving naar uitbesteding bij een datacenter. Onder andere de keuze voor uitbesteding, de keuze voor een datacenter en de eerste weken live zullen in deze reeks aan bod komen. Na de redenen voor uitbesteding te hebben behandeld in deel 1, zal in dit tweede deel van de reeks ingegaan worden op de vraag hoe het juiste datacenter gekozen kan worden. Welk datacenter komt het beste overeen met de wensen die we hebben en hoe komen we hier achter?

De rol van IT in de organisatie

DDAHet is bij het maken van een keuze voor een datacenter belangrijk om eerst op een rij te zetten wat de consequenties zijn als de IT niet beschikbaar is, of het nu om de hardware gaat of de applicaties die ermee gefaciliteerd worden. De reden hiervoor is dat er voor uiteenlopende garanties wat betreft beschikbaarheid kan worden gekozen, waarbij een hogere beschikbaarheid een groter budget zal vereisen. Is er bij uitval van IT sprake van een grote productiestoring, of komt de continuïteit van de primaire processen niet direct in het geding?

Bij uitbesteding aan een datacenter in de vorm van colocatie zullen dit soort storingen slechts een enkele keer voor komen. De kans op niet beschikbare IT is bij colocatie in een datacenter kleiner dan als de servers on premise staan, maar toch dient nagedacht te worden over die enkele keer dat zich onverhoopt een storing voor doet. Datacenters bieden hierin verschillende gradaties van zekerheid. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle uitbesteedde IT te spiegelen in twee afzonderlijke datacenters. Daar hangt natuurlijk wel een ander prijskaartje aan dan enkelvoudige colocatie. Als de beschikbaarheid van IT absoluut cruciaal is, is keuze voor spiegeling zeker te rechtvaardigen.

De nabijheid en locatie van het datacenter

Als relatief klein land met een grote concentratie aan commerciële datacenters, is het in Nederland meestal mogelijk om een datacenter te kiezen die in dezelfde regio is gehuisvest als de organisatie die overweegt om de huisvesting van IT uit te besteden. De vraag is echter of die nabijheid noodzakelijk is. De dienstverlening van datacenters is niet gebonden aan de locatie en de applicaties die via het datacenter geleverd worden, zijn op afstand te beheren. Ook voor de installatie van nieuwe servers kan vertrouwd worden op het datacenter: zij bieden deze dienstverlening vaak aan en kunnen dit meestal beter, sneller en goedkoper dan als dit in eigen hand wordt genomen.

Er moet daarnaast nagedacht worden over de functie van de IT die ondergebracht wordt bij een datacenter. Als deze bedoeld is voor de dagelijkse bedrijfsvoering, is de nabijheid van het datacenter wellicht wenselijk zodat gemakkelijk contact onderhouden kan worden. Als er echter gemigreerd wordt naar een datacenter voor bijvoorbeeld recovery doeleinden als zich een ramp voordoet, is het verstandig om een datacenter ver buiten de eigen regio te kiezen. Als zich dan een ramp voordoet, wordt het datacenter waarschijnlijk niet getroffen.

De locatie is, vanwege het risico op rampen, een factor die ook in overweging moet worden genomen. In Nederland is de kans op natuurrampen klein, eigenlijk ook wat betreft wateroverlast en overstromingen. Met name in dichtbevolkte gebieden zoals de Randstad is het grootste risico een door menselijke activiteit veroorzaakte ramp zoals een chemische ramp of een vliegtuigcrash. Daar staat tegenover dat juist in dit soort regio’s de digitale infrastructuur zeer geavanceerd is, wat de nodige voordelen kan opleveren.

Certificering en normering

Stijn Grove

Stijn Grove

Een belangrijke reden om te migreren naar een datacenter is, zoals we bespraken in deel 1 van deze reeks, de zekerheid en beveiliging die datacenters kunnen bieden. Daartoe zijn een aantal certificeringen van belang. Zij bieden geen absolute garantie voor bijvoorbeeld 100% uptime, en ook niet of een datacenter überhaupt goed of slecht is. Maar de certificaten geven wel aan dat het datacenter voldoet aan normen en eisen die door een onafhankelijke en in hoog aanzien staande partij geaudit worden.

De meest geziene normen en eisen hebben betrekking op veiligheid (ISO 27001), kwaliteit (ISO 9001) en milieu (ISO 14001). Daarnaast is er nog de NEN 7510 norm, die specifiek bedoeld is voor de beveiliging van patiëntgegevens. Het is bij de keuze voor een datacenter van belang om na te denken over de vraag of certificering een vereiste is. In het algemeen kan gesteld worden dat gecertificeerde datacenters hun zaken goed op orde hebben omdat gewerkt wordt volgens internationaal erkende en getoetste criteria, waarmee de kans op verstoringen geminimaliseerd wordt.

Als de organisatie die voor colocatie kiest financiële transacties afhandelt, verdient een datacenter die voldoet aan de Payment Card Industry Security Standard (PCI DSS) de voorkeur. Daarmee wordt de beveiligde behandeling en opslag van betalingstransacties en privacy gevoelige klantinformatie gegarandeerd.

Mogelijkheid tot uitbreiding

Organisaties zijn voortdurend in beweging, en zeker in het bedrijfsleven is groei een belangrijk doel. Het kan daardoor goed zijn dat de capaciteit die ingekocht wordt bij het datacenter op termijn ontoereikend zal zijn. De vraag naar capaciteit in datacenters groeit al jaren, waardoor het mogelijk is dat het datacenter waar de IT gehuisvest wordt vol is tegen de tijd dat u meer capaciteit nodig heeft. Bespreek daarom de huidige uptake in capaciteit bij de datacenters waarmee u in gesprek gaat en de mogelijkheden tot uitbreiding van de capaciteit die u inkoopt. 

Combinatie met de cloud

Er wordt erg veel over cloud computing gezegd en geschreven en misschien zijn er op sommige vlakken overspannen verwachtingen. Dat neemt echter niet weg dat cloud computing wel degelijk voor een heel andere organisatie van IT zorgt. Zowel bedrijfskritische applicaties als applicaties die niet kritisch zijn kunnen vanuit de cloud geleverd worden. Het grote voordeel is dat dit flexibel en schaalbaar kan en dat er betaald wordt naar gebruik. De afweging welk gedeelte van IT daarvoor geschikt is moet daarom ook gemaakt worden.

De eerste stap is vaak een hybride cloud. De hybrid cloud is een combinatie van public cloud diensten van bijvoorbeeld Google, en een private cloudomgeving die door eigen servers in het datacenter gefaciliteerd wordt. Om de stap te maken betekent dat hier ook rekening mee moet worden gehouden bij de overstap naar een datacenter. Heeft een datacenter een direct cloud connects, een cloud exchange en welke cloud partijen zijn fysiek aanwezig?

De scheiding tussen public en private wordt vaak gemaakt om de meest kritieke applicaties en data in eigen beheer te houden, vooral als het aankomt op beveiliging. Datacenters voorzien, zoals we eerder bespraken, in een brede waaier van fysieke en digitale beveiligingsmaatregelen waardoor het heel aantrekkelijk is om het private gedeelte van de hybrid cloud in een datacenter de huisvesten. De mogelijkheid te kunnen switchen tussen cloud providers voorkomt een lock-in.

Vijf punten die ook van belang zijn

  1. De reputatie. Heeft het datacenter vaak te kampen met storingen, en hoe open is men daar over? Is het aangesloten bij de DDA branche organisatie? Wat zeggen anderen over het datacenter?
  2. Een carrier neutraal datacenter geniet de voorkeur. Carrier neutrale datacenters geven maximale flexibiliteit als het gaat om de keuze voor bijvoorbeeld hardware, internetdiensten en bekabeling.
  3. Koelingscapaciteit. Kan het datacenter voldoende koeling leveren voor uw apparatuur?
  4. Breng alle kosten in kaart. Niet alleen voor capaciteit, maar ook aanvullende diensten en services.
  5. Financiële stabiliteit van het datacenter. Dit moet inzichtelijk zijn, want een faillissement kan grote problemen opleveren voor de continuïteit van de uitbestedende organisatie.

Het belangrijkste: vertrouwen

Al met al heel wat zaken om rekening mee te houden bij de keuze voor een datacenter. Dat is ook noodzakelijk: uiteindelijk wordt een belangrijk onderdeel van de organisatie toevertrouwd aan een derde partij. Er moet op vertrouwd kunnen worden dat de IT-infrastructuur in goede handen is en dat uw belangen ook bij het datacenter helder voor ogen staan.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.