Project PEDCA is klaar, nu begint het eigenlijk pas echt!

De tijd gaat snel. Helemaal in een snel groeiende wereld als die van datacenters. Het is al weer bijna vier jaar geleden, in 2011, dat het projectvoorstel voor PEDCA werd geschreven. Sindsdien is er veel beweging geweest in de sector. Iets wat het project consortium natuurlijk in ogenschouw heeft moeten nemen toen het van start ging op 1 juli 2013 en de 18 maanden dat het project actief was.

De 18 maanden in vogelvlucht

Een project moeten starten op het moment dat de zomervakanties aanbreken is niet het meest handige moment, maar heeft ons wel de gelegenheid gegeven om een voorschot te nemen op de eerste mijlpalen die in het verschiet lagen. Het conceptidee van een Pan-European Data Centre Alliance, een netwerk platform waar samenwerking en kennisdeling ter versterking van de sector centraal staat en waar innovatie continu in ontwikkeling is, is in de basis een ‘voor en door de sector’ concept. Dit betekent natuurlijk dat de verschillende stakeholders van de sector in feite zelf aan het roer moeten staan. En dat betekent vervolgens weer het betrekken van een breed scala van belanghebbenden, van commerciële tot in-house datacenter operators, van leveranciers tot branche- en belangenorganisaties, van studenten tot trainers en van onderzoekers tot curriculum ontwikkelaars, en meer. Alleen met deze aanpak kan de juiste input verkregen worden om een ‘Joint Action Plan’ te formuleren waar de stakeholders zich in kunnen herkennen en wat toegevoegde waarde levert. Het PEDCA platform zou ‘slechts’ de (commercieel onafhankelijke) verbindende factor moeten zijn dat dit helpt faciliteren.

De scopebepaling, onderzoek en input van aanvullende expertises vanuit diverse soorten workshops en meetings bracht het project tot de identificatie van ‘requirements’, met aan de basis een viertal pilaren: Strategie, Business Innovatie, Vaardigheden, opleiding en training en Awareness.

Maar hiermee waren we er natuurlijk nog niet. Wat moet er dan eigenlijk gebeuren binnen die onderwerpen? Waar wordt de meeste waarde aan gehecht, en door welke stakeholders? Welke ontwikkelingen zijn er, zowel in de sector als daarbuiten, die van belang zijn? Wat zijn de bestaande sterke punten en wat zijn mogelijke knelpunten? De verkregen feedback van de vele actief deelnemende stakeholders maakte het mogelijk een eerste overzicht te formuleren van benodigde en gewenste activiteiten. Deze konden vervolgens geclusterd worden in 6 ‘Joint Actions’ die de 4 pijlers doorkruisten.

PEDCA - vier pijlers vs zes joint actions

Figuur 1 – PEDCA’s vier ‘pijlers’ in relatie tot de zes ‘Joint Actions’

 

Nu het fundamentele raamwerk van het PEDCA platform vorm had gekregen, waren er nog twee hoofdzaken van belang; ten eerste het raamwerk ter validatie voorleggen aan de stakeholders en ten tweede het concretiseren van het Joint Action Plan.

Dat eerste heeft het project gedaan in de vorm van vier Focus Panels op vier verschillende locaties, waar in een vorig artikel ook aandacht aan is geschonken. Deze zijn aangevuld met workshops en panelsessies tijdens bestaande conferenties, individuele meetings met stakeholders uit andere regio’s en een breed uitgezette online survey. Uitgangspunt was het zoeken van een goede balans tussen de verschillende stakeholder groepen die het geheel nog eens grondig onder de loep zouden nemen.

Met het concreet maken van het Joint Action Plan (JAP) ging het project de laatste fase in en dit vond deels in overlap plaats met de validatie fase. Om de kans op succes te vergroten, is het uiteraard nodig om een beeld te hebben van wat er nodig is om het geheel te faciliteren. En ook niet onbelangrijk, of sterker nog: de beweegreden achter het idee van PEDCA, welke impact kan met een dergelijk platform voor de sector verwacht worden in Europa? Tijdens die laatste paar maanden van het project zijn het actieplan, het business plan en de impact assessment uiteengezet. Samen met het communicatieplan (disseminatie rapport & roadmap) vormen zij de vier laatste project deliverables2) die het consortium eind december 2014 aan de Europese Commissie heeft opgeleverd.

Deelname van Green IT Amsterdam

Green IT Amsterdam, een van de project partners, is een consortium van publieke en private deelnemers die als ‘duurzaamheids champions’ bereid zijn hun expertise te delen en samen te werken en hiermee op innovatieve wijze toegevoegde waarde te creëren op het gebied van duurzaamheid, maatschappij en succesvol ondernemen. Deelnemen aan dit project bood ons de kans zowel onze deelnemers als de Nederlandse datacenter sector zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en hierbij tevens het belang van duurzaamheid te onderstrepen. De Nederlandse datacenter sector heeft in de afgelopen jaren bijzonder goede expertise ontwikkeld op dit vlak en staat ook steeds meer bekend als de Green Data Port binnen Europa, in het bijzonder de (brede) regio rond Amsterdam. Door deel te nemen aan dit strategische project kan door de Nederlandse sector op Europees niveau in meerdere opzichten grote bijdragen aan het onderwerp worden geleverd.

En wat nu dan?

Zoals de titel van dit artikel al aangeeft, begint het eigenlijk nu pas echt. Het ‘voor en door de sector’ blijft cruciaal. Het plan voor PEDCA als succesvol platform kan alleen tot volledige bloei komen als mensen en organisaties er zich voor in willen zetten. Maar het werk dat is verzet tijdens die achttien maanden heeft ook nog in iets anders geresulteerd dan het Joint Action Plan (en de individuele deliverables). Iets dat net zo belangrijk is, wellicht zelfs belangrijker.

Figuur 2 – Impressie PEDCA activiteiten zoals organiseren training bootcamps, focus panels en aanwezigheid op events

Figuur 2 – Impressie PEDCA activiteiten zoals organiseren training bootcamps, focus panels en aanwezigheid op events

Het continu opzoeken en betrekken van belanghebbenden, en in het bijzonder de bereidheid vanuit een grote deel van hen om structureel en constructief samen te werken en bij te dragen aan het project, heeft er voor gezorgd dat het netwerk binnen Europa behoorlijk is verstevigd. Niet alleen in aantallen, maar ook in diversiteit aan vertegenwoordigde groepen en regio’s. Er zijn niet alleen plannen voor vervolgstappen, er worden in diverse richtingen al verdere acties ondernomen en er zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan. Het is zaak om hier op voort te bouwen en het Joint Action Plan van project PEDCA is hierbij bedoeld als een handige kapstok.

Naast de hierboven genoemde resultaten mag ook zeker worden gezegd dat in die achttien maanden de naam van de Amsterdamse datacenter sector als duurzame industrie nog verder gevestigd en geconsolideerd is. Meer dan uit andere regio’s hebben onze deelnemers impact gehad op het ambitieniveau wat betreft duurzaamheid bij de Europese samenwerking die in gang is gezet. Onze dank gaat daarom natuurlijk ook uit naar iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Het uiteindelijke doel van PEDCA is het bewerkstelligen van een datacenter sector dat bijdraagt aan én de vruchten plukt van effectieve groei, werkgelegenheid, kennisontwikkeling, grotere energie efficiëntie en CO2-reductie, maar natuurlijk ook betere concurrentie én samenwerking met de sector buiten Europa. Het huidige netwerk vormt nu de basis en heeft de potentie om uit te groeien tot een nog innovatiever en sterker datacenter sector netwerk, zowel regionaal als Europees.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de volledige documenten van PEDCA, kun je ze hier2) vinden. Momenteel wordt er nog gewerkt aan een (compacter) Final Report dat de inhoud van deze deliverables reflecteert. Het project consortium blijft samenwerken, met elkaar en met anderen. Aan iedereen die mee wil werken: neem gerust contact op met Green IT Amsterdam of met een van de andere organisaties uit het consortium1).

Ter afsluiting willen we uiteraard ook nog in het bijzonder DatacenterWorks en FenceWorks bedanken voor hun input en de ruimte die zij hebben gegeven om aandacht te geven aan het project. 

1) Het project consortium: Data Centre Alliance, Green IT Amsterdam, WUSYS, Cerios Green, Aimes Grid Services, London & Partners, Goethe Universiteit, Universiteit van Leeds, Universiteit van East-London, SMK (Stichting Milieukeur), Frankfurt.de en de Technische Universiteit Delft.

2) Link Deliverables download: http://www.data-central.org/?page=PEDCADownloads

Esther van Bergen, Green IT Amsterdam

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.