Een kwart van de datacenterbeslissers ziet zijn datacenter als een Ferrari

Datacenterbeslissers hebben over het algemeen maar weinig klachten over hun datacenter en zijn dan ook tevreden. Maar liefst 26% van de beslissers beoordeelt zijn datacenter zelfs als een Ferrari. Wel zien datacenterbeheerders nog allerlei verbeterpunten en denken zij de komende vijf jaar flinke wijzigingen te moeten doorvoeren in het datacenter. Dit blijkt uit onderzoek van Spie-ICS naar transformaties in de datacenteromgeving. Het onderzoek is uitgevoerd door Pb7 Research.

Peter Vermeulen van Pb7 Research licht de resultaten van dit onderzoek verder toe tijdens het Datacenter Transformatie seminar op 19 juni 2014 in Vianen. Ga voor meer informatie over dit seminar naar www.spie-nl.com/seminar-datacenters.
 
De meeste respondenten beoordelen hun datacenter als ‘middenklasser’, waarmee zij over het algemeen tevreden zijn. 17% van de beslissers vergelijkt zijn datacenteromgeving het liefst met een trein. Deze groep deelt zijn datacenter met andere partijen en heeft het beheer in grote mate uitbesteed aan derden of is grotendeels op publieke clouddiensten overgestapt. Slechts 3% van de datacenterbeheerders en -managers beoordeelt zijn datacenter als een oude Mercedes. Dit zijn datacenters die gezien kunnen worden als een echte klassieker en hebben dan ook te maken met alle problemen van dien.

1 soort-datacenter
Verbeterpunten

Ondanks dat datacenterbeslissers over het algemeen erg tevreden zijn, zien zij wel degelijk verbeterpunten. Twee uitschieters daarbij zijn energie efficiency en beheersystemen. Op het gebied van energiezuinigheid stelt 17% van de respondenten dat de energie efficiency van zijn datacenter niet voldoet aan de huidige eisen van het bedrijf. Ook de mate waarin beheersystemen zoals Data Center Infrastructure Management (DCIM) beschikbaar zijn, sluit volgens 12% van de datacenterbeslissers in de praktijk niet altijd goed aan op de behoefte.

In het onderzoek is ook gevraagd naar de behoeften die bedrijven over vijf jaar denken te hebben. Vooral op het gebied van energiezuinigheid, beheersystemen en het vermogen per vierkante meter verwachten datacenterbeslissers zich flink te moeten ontwikkelen. Dit komt overeen met de verbeterpunten die nu al spelen in het datacenter. 47% van de datacenterbeslissers verwacht dat de energie efficiency van zijn datacenter in de komende vijf jaar zal moeten verbeteren. Over vijf jaar verwacht 38% van de datacentermanagers een grotere behoefte te zullen zien aan beheersystemen zoals DCIM. Vermogen per vierkante meter is iets waar 33% van de datacenterbeheerders verwacht meer behoefte aan te krijgen.

Daarnaast kan het volgens datacenterbeheerders op sommige punten ook best een beetje minder. Dit zijn punten waarop volgens de respondenten dan ook bespaard kan worden. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar het aantal vierkante meters en de kosten. 16% stelt dat zijn datacenter met minder vierkante meters uit de voeten zou kunnen, terwijl 15% denkt dat de kosten best ook wat kunnen worden teruggedrongen. Opvallend genoeg geeft 8% van de respondenten aan dat het ook op het gebied van energiezuinigheid wat minder kan. Deze groep is dus van mening dat de verduurzaming van datacenters is doorgeschoten.

2 voldoen-aan-huidige-behoefte

 

Veranderingen rond secundaire capaciteit

Veel datacenters beschikken over secundaire datacentercapaciteit binnen Nederland, waardoor zij de beschikbaarheid van hun dienstverlening waarborgen. 44% van de bedrijven heeft een ‘twin’ op eigen locatie, wat veruit de meest populaire optie is. Capaciteit bewust spreiden over twee of meer locaties is een maatregel die bij 28% van de datacenters is genomen. De cloud is vooralsnog een weinig gebruikte maatregel om secundaire capaciteit zeker te stellen, slechts 7% maakt hier gebruik van.

Op het gebied van secundaire capaciteit gaat de komende jaren veel veranderen. De grootste groep gaat het aantal (eigen) locaties uitbreiden, waardoor meer secundaire capaciteit beschikbaar komt. 28% verwacht deze ontwikkeling de komende vijf jaar door te maken. Uitbesteden is een populaire stap voor de komende jaren. 24% is van plan capaciteit te verhuizen naar de cloud, terwijl 14% kijkt naar bijvoorbeeld co-locatie. 15% van de datacenterbeslissers is van plan het aantal locaties juist te consolideren en verwacht over vijf jaar dan ook over minder datacenterlocaties te beschikken.

“De manier waarop bedrijven omgaan met hun datacenterbehoefte is aan grote verandering onderhevig. Momenteel zien we vooral dat nieuwe capaciteit veel wordt gehuurd in plaats van gebouwd en dat secundaire capaciteit voor een belangrijk deel naar de cloud begint te gaan”, licht Peter Vermeulen, directeur van Pb7 Research, toe.

3 behoefte-over-vijf-jaar

 

Impact van Software Defined Networking

Software Defined Networking is op dit moment een hot item. Ook het Software Defined Datacenter komt hierdoor steeds vaker voorbij. Datacenterbeslissers zijn hier dan ook al volop mee bezig. Slechts 6% stelt nooit gehoord te hebben van het Software Defined Datacenter, 11% van de respondenten geeft aan niet mee te doen met deze ‘hype’.

De meeste datacenterbeslissers (36%) vinden het moeilijk nu al de impact van het Software Defined Datacenter op hun (fysieke) datacenterbehoefte in te schatten. 30% verwacht dat er vooral hogere eisen gesteld zullen worden aan bekabeling en connectiviteit. 29% stelt dat we naar een gedistribueerd model gaan. Hierbij wordt niet fysiek geconsolideerd, maar juist gekozen voor spreiding.

4 secundaire-capaciteit

 

Fysieke beveiliging

Ook op de fysieke beveiliging van datacenters heeft het Software Defined Datacenter naar verwachting een flinke impact. Over hoe deze impact er precies uitziet zijn datacenterbeslissers het echter niet eens. 20% van de datacentermanagers verwacht dat de eisen aan fysieke beveiliging door het Software Defined Datacenter zullen stijgen. Tegelijkertijd verwacht 7% echter dat deze eisen juist zullen dalen.

“De komende jaren dient zich een nieuwe omslag aan met de opkomst van het Software Defined Datacenter. De huidige consolidatie en centralisatiebeweging zal steeds meer overgaan in een beweging naar een gedistribueerd datacentermodel. Veel datacenterbeslissers weten nog niet goed wat dat voor ze gaat betekenen en zullen zich daar in moeten gaan verdiepen”, aldus de directeur van Pb7 Research.

5 impact-software-defined-networking

 

Kennis bij veranderprojecten

Datacenters zijn continu in ontwikkeling om te kunnen voldoen aan de alsmaar veranderende eisen van gebruikers. Kennis is essentieel om veranderingen aan datacenters te kunnen doorvoeren. 80% van de datacenterbeslissers stelt dat kennis over datacenterinrichting en/of -ontwerp essentieel is voor veranderprojecten in datacenters. 65% heeft vooral behoefte aan kennis over projectmanagement, terwijl 46% stelt dat kennis over change management van essentieel belang is. Ook klimaatbeheersing (41%) en bekabeling (40%) vallen volgens de respondenten onder essentiële kennis voor veranderprojecten. Monitoring en beheer speelt volgens 39% een cruciale rol.

Bedrijven beschikken echter zeker niet altijd over de juiste kennis. Regelmatig blijkt kennis die voor veranderprojecten als essentieel wordt beoordeeld niet in eigen huis aanwezig te zijn. Vooral rond certificeringen is een duidelijk gebrek aan kennis zichtbaar. 43% van de datacenterbeslissers stelt dat zijn organisatie op dit gebied onvoldoende kennis in huis heeft voor veranderprojecten. Op zich is dat logisch, omdat deze kennis vaak wordt ingehuurd. 26% stelt dat het juist op het gebied van datacenterinrichting en/of -ontwerp aan kennis ontbreekt, terwijl 25% behoefte heeft aan meer kennis over klimaatbeheersing. Andere onderwerpen waarbij behoefte is aan meer kennis zijn change management (16%), fysieke beveiliging (16%), monitoring en beheer (14%) en bekabeling (13%).

6 aanwezige-kennis
 
Datacenter van de toekomst

Maar liefst 44% van de datacenterbeslissers geeft dan ook aan onvoldoende kennis in huis te hebben over het ‘datacenter van de toekomst’. Om deze kennis op peil te krijgen zullen bedrijven moeten investeren in training. 48% van de datacentermanagers is echter van mening hier onvoldoende budget voor beschikbaar te hebben. Het uitbesteden van veranderprojecten zou dan ook uitkomst kunnen bieden. Dit is echter niet iets wat datacenterbeslissers vaak doen. 71% van de respondenten geeft aan grote veranderprojecten doorgaans niet uit te besteden aan derden. Het ontwerp wordt door 62% meestal in eigen beheer uitgevoerd. Het inhuren van technische vaardigheden voor grote veranderprojecten wordt meer geaccepteerd. 47% geeft aan voor dit soort projecten vaak externen in te huren, terwijl een even grote groep aangeeft dit niet te doen.

Over het algemeen verwachten bedrijven ondanks dat sommige essentiële kennis ontbreekt voldoende vaardigheden in huis te hebben om grote veranderprojecten aan te sturen en te ontwerpen. Slechts 13% denkt niet over de vereiste vaardigheden te beschikken om een veranderproject aan te sturen, terwijl 25% denkt over onvoldoende vaardigheden te beschikken om een dergelijk project te ontwerpen.

7 stellingen

 

Zelf de controle behouden

“Voor de meeste datacenterbeslissers geldt dat ze het belangrijk vinden om zelf een goede controle te houden over grote veranderingen in het datacenter. Ontwerp en technische vaardigheden kan en moet je op zijn tijd inhuren, maar change- en projectmanagement houdt men in eigen hand. Toch is het ook daar belangrijk om gebruik te maken van nieuwe inzichten van buitenaf, zeker als je eigenlijk niet zo goed weet hoe je datacenter er over vijf jaar uit zou moeten zien”, aldus Vermeulen. Ondanks dat datacenterbeheerders tevreden zijn over hun huidige datacenter doen zij er verstandig aan open te staan voor het inhuren van vaardigheden. Alleen zo kunnen datacenterbeslissers grote veranderprojecten ondanks een gebrek aan essentiële kennis tot een goed einde brengen.

Wouter Hoeffnagel is freelance journalist

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.